• 50. Kütüphane Haftası

    50.Kütüphane Haftası 31 Mart-06 Nisan 2014 tarihleri arasında kutlanmıştır.

    Etkinlik Programı

  • 50.Kütüphane Haftası Açılış Töreni

    50. Kütüphane Haftası’nın ana teması “HAYAT BOYU KÜTÜPHANELER” olarak belirlenmiştir.

    Açılış Töreni

Haberler

2014 Şube Olağan Genel Kurulları İçin Üyelerimize Çağrı

Bütün üyelerimizi Mayıs ayında geçekleştirilecek olan Şube seçimlerine aktif katılıma davet ediyoruz. Asli üyeliğin en önemli sorumluluğu olan oy kullanabilme hakkının Tüzük gereği üye aidatlarının ödenmiş olma koşuluna bağlı olduğunu unutmayın. Derneğimize üye olma gereği görmeyen meslektaşlarımızla, üye olmasına rağmen üye aidatını ödeme gereği görmeyen meslektaşlarımız arasında herhangi bir fark olamayacağı açıktır.

TKD Genel Merkez Yönetim Kurulu Aylık Olağan Toplantısı

Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu aylık olağan toplantısını 15 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirmiştir. Toplantıda, Mayıs ayında gerçekleştirilecek TKD Şube Seçimleri için yapılacak hazırlıklar; TKD Ana Tüzüğü güncelleme çalışmaları; 6. TKD Şube Başkanları toplantısı; IFLA ile beraber yürütülen çalışmalar ve mesleki STK’lar arasında eşgüdüm; 2014 yılı Faaliyet Raporu, Kütüphanecilere yönelik seminer ve eğitim planlamaları; Ulusal ve uluslararası projelerdeki aşamalar;  50. Kütüphane Haftası’na ilişkin değerlendirme ve 51. Kütüphane Haftasına ilişkin planlamalar görüşülmüştür. Mesleki kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Milli Kütüphane ile ilgili basın duyurusu

Türk Kütüphaneiler Derneği, Üniversite ve Arastırma Kütüphanecileri Dernegi (ÜNAK) ve Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Dernegi (ANKOS), Milli Kütüphane ile ilgili basında yer alan haberler hakkında basın duyurusu hazırlamıştır.

Duyurunun tam metni bu haber'in detayındadır.

  Milli Kütüphane

Uluslararası Üyelikler

IFLA  Liber