Panel: Dijital Okurun Geleceği

By webmaster|3 Kasım 2017|Duyurular, Haberler|0 comments

10 Kasım 2017 17:00 – 18:30  SALT Galata Konuşmacılar: Elisa Yuste, Tanja Schmidt, Julie Yakın, Ayfer Simms Moderatör: Emre Hasan Akbayrak Düzenleyenler: Cervantes Institute Istanbul, Institut Française, Goethe-Institut İstanbul, Salt Galata, Türk Kütüphaneciler Derneği, Okul Kütüphanecileri Derneği İngilizce ve Türkçe simultane çeviri yapılacaktır. Yeni teknolojiler okuma davranışlarını nasıl etkiliyor? Yeni teknolojiler yeni okuma alışkanlıklarını beraberlerinde getiriyorlar mı? Aplikasyonlar, sosyal medya ve diğer teknolojik yenilikler dersliklerin ve kütüphanelerin ayrılmaz parçaları mı olacak? Öğretmenler ve kütüphaneciler yeni…

IFLA Küresel Bakış Çevrimiçi Anketi

By Admin|20 Eylül 2017|Haberler|0 comments

Değerli Liste üyeleri; IFLA Küresel Bakış tartışmasında yeni bir sayfa açılıyor – çevrimiçi anket. (Anketin Türkçe’ye çevrilmesine ve IFLA sayfasına konulmasına katkıda bulunan sayın Nilay Cevher’e ve Emre Hasan Akbayrak’a çok teşekkür ederiz) Çevrimiçi anket ile tüm kütüphanecilere ve kütüphane dostlarına “birleşmiş kütüphaneler alanı”nın geleceğini şekillendirme hakkında gerçekleştirilen küresel tartışmalara yön verebilecekleri ve katkı sağlayabilecekleri en kolay yolu sunmaktayız. Aşağıda her biri 10 seçenekli 6 soru seti göreceksiniz. Her soruda…

Introduction to Crossref: Turkish Seminar

By webmaster|19 Eylül 2017|Duyurular, Haberler|0 comments

26 Ekim 2017 Perşembe 13:00-15:30 Türk Kütüphaneciler Derneği ve Crossref işbirliği ile Türkiye’deki Crossref üyeleri ve Crossref hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için Crossref tanıtımının gerçekleştirileceği bir Webinar düzenlenmiştir. Webinar’da İçerik kaydetme, Crossref’te metadata güncelleme ve koruma konularının yanı sıra Crossref tarafından sağlanan çeşitli hizmetlere genel bir bakış sunulacaktır. Toplamda 150 dakika sürecek olan Webinar, 15 dakikalık ara ile iki kısımdan oluşacak ve Webinar Katılımcıları son kısımda soru sorma…

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Başkanları/Temsilcileri Toplantısı – 9 Haziran 2017

By Admin|12 Haziran 2017|Haberler|0 comments

Değerli Meslektaşlar, Halen etkin olarak eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Başkanları/Temsilcileri 9 Haziran 2017 Cuma günü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün ev sahipliğinde toplanmışlardır. Toplantıda Türkiye’de BBY eğitiminin ortak sorunları, değişme eğilimleri, Bölümlerarası iletişim ve işbirliği olanaklarının artırılması, tüm Bölümler tarafından ortak tavır alınması gereken konular ve durumlar, alandaki uygulama sorunları, bu toplantı ve işbirliğinin ileriye taşınması gibi konular ele alınıp tartışılmıştır. Toplantı katılımcıları şunlardır: Prof.…

FSEK Dernekler Görüşü

By Admin|12 Haziran 2017|Haberler|0 comments

Değerli meslektaşlarımız, “5846 SAYILI FIKIR VE SANAT ESERLERI KANUNUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA İLIŞKIN KANUN TASARISI TASLAĞI” 5 Mayıs 2017 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı. Bakanlık tarafından, taslağın daha kapsamlı hale getirilebilmesi amacıyla, 5 Haziran 2017 tarihine kadar aşağıdaki linkteki adrese görüşlerin önerilerin, eleştirilerin yazılması istendi. http://www.telifhaklari.gov.tr/kanuntasarisi/index Kütüphanecilik alanında gönüllü hizmet veren mesleki dernekler kütüphanecilerin ortak aklını oluşturarak toplumun, kütüphanecilerin ve kütüphanelerin yüksek çıkarı için mesleki sorumluluk bilinciyle hareket ederek ortak görüş oluşturuldu.…

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi BBY Bölümü Akademik Kadro İlanının İptali İçin TKD Tarafından Açılan Dava Hk.

By Admin|9 Haziran 2017|Haberler|0 comments

Değerli meslektaşlarım; Bilgi ve Belge Yönetimi alanında doktorasını tamamlamış onlarca meslektaşımız atama beklerken, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’ne alınacak öğretim üyesi ilanında bazı kişilere adrese teslim ilan verilmesi, kütüphanecilik camiasını üzmüştür. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde verilen eğitim ve konu uzmanlığı ile uzaktan, yakından ilgisi olmadığı görülen bu ilanın iptali için TKD olarak önce YÖK’e yazı yazılmış, 07.06.2017 tarihinde de öncelikle yürütmenin durdurulması ve bu idari…