Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Başkanları/Temsilcileri Toplantısı – 9 Haziran 2017

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Başkanları/Temsilcileri Toplantısı – 9 Haziran 2017

Değerli Meslektaşlar, Halen etkin olarak eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Başkanları/Temsilcileri 9 Haziran 2017 Cuma günü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün ev sahipliğinde toplanmışlardır. Toplantıda Türkiye’de BBY eğitiminin ortak sorunları, değişme eğilimleri, Bölümlerarası iletişim ve işbirliği olanaklarının artırılması, tüm Bölümler tarafından ortak tavır alınması gereken konular ve durumlar, alandaki uygulama sorunları, bu toplantı ve işbirliğinin ileriye taşınması gibi konular ele alınıp tartışılmıştır. Toplantı katılımcıları şunlardır: Prof.…

FSEK Dernekler Görüşü

FSEK Dernekler Görüşü

Değerli meslektaşlarımız, “5846 SAYILI FIKIR VE SANAT ESERLERI KANUNUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA İLIŞKIN KANUN TASARISI TASLAĞI” 5 Mayıs 2017 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı. Bakanlık tarafından, taslağın daha kapsamlı hale getirilebilmesi amacıyla, 5 Haziran 2017 tarihine kadar aşağıdaki linkteki adrese görüşlerin önerilerin, eleştirilerin yazılması istendi. http://www.telifhaklari.gov.tr/kanuntasarisi/index Kütüphanecilik alanında gönüllü hizmet veren mesleki dernekler kütüphanecilerin ortak aklını oluşturarak toplumun, kütüphanecilerin ve kütüphanelerin yüksek çıkarı için mesleki sorumluluk bilinciyle hareket ederek ortak görüş oluşturuldu.…

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi BBY Bölümü Akademik Kadro İlanının İptali İçin TKD Tarafından Açılan Dava Hk.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi BBY Bölümü Akademik Kadro İlanının İptali İçin TKD Tarafından Açılan Dava Hk.

Değerli meslektaşlarım; Bilgi ve Belge Yönetimi alanında doktorasını tamamlamış onlarca meslektaşımız atama beklerken, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’ne alınacak öğretim üyesi ilanında bazı kişilere adrese teslim ilan verilmesi, kütüphanecilik camiasını üzmüştür. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde verilen eğitim ve konu uzmanlığı ile uzaktan, yakından ilgisi olmadığı görülen bu ilanın iptali için TKD olarak önce YÖK’e yazı yazılmış, 07.06.2017 tarihinde de öncelikle yürütmenin durdurulması ve bu idari…