Bildirgeler

Düşünce Özgürlüğü Bildirgesi
Halk Kütüphaneleri Bildirgesi
IFLA / UNESCO Okul Kütüphanesi Bildirgesi
IFLA / UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi
IFLA Internet Manifestosu
IFLA Sayısal Kütüphaneler Manifestosu
Lefkoşe Bildirgesi
Mesleki Etik İlkeleri
Professional Ethics Principles
İfade Özgürlüğü ve İyi Kütüphaneciliğin İlkeleri