Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu

Bilindiği üzere, 2023 yılı, çağdaş değerleri ve kazanımları ile Türk toplumunun hayatını her alanda değiştirerek, ileriye taşıyan ve akla-bilime dayalı bir uygarlık projesi olan Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüdür. Bir ülkenin ve toplumun tarihinde büyük bir zaman dilimi anlamına gelen yüz yıllık sürecin mesleğimiz açısından çeşitli boyutlarıyla ele alınıp değerlendirilmesi mesleki, toplumsal ve tarihsel bir sorumluluktur. Türk Kütüphaneciler Derneği, bu anlayış çerçevesinde Türk kütüphaneciliğinin Cumhuriyet bağlamında çeşitli açılardan değerlendirilmesini hedefleyen bir sempozyum planlamıştır. Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu adıyla 6-8 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan toplantımız ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler bu yılın Eylül ayından itibaren yapılacaktır.

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Ali Fuat Kartal

Genel Başkan

Türk Kütüphaneciler Derneği

Yönetim Kurulu Adına

Share this Post