CUMHURİYET’İN 100. YILINDA TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ SEMPOZYUMU “CUMHURİYET KÜTÜPHANECİLİĞİ”

CUMHURİYET’İN 100. YILINDA TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ SEMPOZYUMU “CUMHURİYET KÜTÜPHANECİLİĞİ”


Etkinlik Detayları


4-7 Ekim 2023 / Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi – Farabi Salonu – Ankara
https://100tks.kutuphaneci.org.tr/

Türk Kütüphaneciler Derneği olarak, “CUMHURİYET’İN 100. YILINDA TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ SEMPOZYUMU” düzenlenmesi planlanmıştır.

Cumhuriyet’in 100. kuruluş yılı nedeniyle Türk kütüphaneciliğini bilimsel ve mesleki boyutlarıyla Cumhuriyet bağlamında değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek olan Sempozyumumuzda davetli konuşmalar ile hakem sürecinden geçmiş bildiri ve posterler yer alacaktır.

“CUMHURİYET KÜTÜPHANECİLİĞİ” temasıyla düzenlenen sempozyumda “Türk kütüphaneciliği” adlandırması kütüphanecilik, bilgi yönetimi, belge yönetimi, arşivcilik, bilgi bilim, dokümantasyon-enformasyon gibi kavramları ve alanları içeren anlamda düşünülmüştür. Sempozyum ile bu alanlar çerçevesinde Cumhuriyet Türkiye’sine ait yüz yıllık bir “kütüphanecilik fotoğrafı” çekilmeye çalışılacaktır.

Sempozyuma, akademisyenler, kütüphaneciler, karar vericiler (yöneticiler, bürokratlar), hizmet sağlayıcılar, konuyla ilgilenen diğer alanlardan uzmanlar ve öğrenciler katılabilecek, bilgi yönetimi/kütüphanecilik, arşivcilik, belge yönetimi ve ilgili diğer konularda sempozyum teması ile ilişkili bildiri özeti gönderebileceklerdir. Sempozyum hibrit (sunumlar yüz yüze, izleme yüz yüze-çevrimiçi) olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda 4-7 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sempozyum dili Türkçe ve katılım ücretsiz olacaktır.

Tarihsel ve mesleki sorumluluk bilinciyle düzenlenen ve “Cumhuriyet Kütüphaneciliği”ni değerlendirmeyi planladığımız bu sempozyumda katılımcıların paylaşacakları içeriğin hem yüz yıllık bir geçmişi aydınlatacağına hem de geleceğe ışık tutacağına inanıyor, bildiri veya poster göndermenizi ve izleyici olarak katılmanızı diliyoruz.

Sempozyum ile ilgili bilgilendirmeler bundan sonraki süreçte de devam edecektir.

Önemli Tarihler

 • Genel çağrı: 1 Eylül 2022
 • İlk çağrı: 29 Eylül 2022
 • İkinci çağrı: 29 Ekim 2022
 • Üçüncü çağrı: 29 Kasım 2022
 • Son çağrı: 29 Aralık 2022
 • Bildiri/Poster özetlerinin son gönderim tarihi: 28 Şubat 2023, 15 Mart 2023
 • Kabul edilen bildirilerin/posterlerin ilanı: 29 Mart 2023, 5 Mayıs 2023
 • Kabul edilen bildirilerin/posterlerin yayın öncesi son kopyalarının gönderim tarihi: 29 Nisan 2023, 12 Haziran 2023
 • Sempozyum son kayıt tarihi: 29 Eylül 2023
 • Sempozyum tarihleri: 4-7 Ekim 2023

Sempozyum Konuları

 • Tarihsel boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Cumhuriyet’in devraldığı kütüphanecilik mirası ve Cumhuriyet dönemi kütüphaneciliği ile ilgili tarihsel gelişmeler vb.)
 • Toplumsal (sosyal) boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Demokrasi, bilgi toplumu, dijital uçurum, bilgi-toplum ilişkileri, kütüphane-toplum ilişkileri, kütüphaneciliğin toplumsal temelleri, kütüphanelere ilişkin toplumsal algı, bilgi okuryazarlığı vb.)
 • Bilimsel ve kuramsal boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Kütüphanecilik/Bilgi yönetimi alanındaki akademik-bilimsel çalışmalar ve yayınlar, kuramsal değişmeler, gelişmeler ve sorunlar vb.)
 • Akademik eğitim boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Kütüphanecilik, arşivcilik, belge yönetimi eğitiminde değişmeler, gelişmeler, gereksinimler ve sorunlar vb.)
 • Kültürel boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Kültürel değişimin kütüphaneciliğe yansımaları, sözlü-yazılı-görsel kültür, kentleşme, kültür kuşakları, kütüphane kültürü, okuma kültürü, köy-kent kültürü ve kütüphanecilik vb.)
 • Ekonomik boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Ekonomik değişme ve gelişmelerin kütüphaneciliğe yansımaları, bilgi ekonomisi, kütüphanecilik ekonomisi, özlük hakları vb.)
 • Siyasal boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Kütüphanecilikte siyasal yaklaşımlar, düşünce özgürlüğü/sansür, insan hakları, siyaset-kütüphanecilik ilişkileri vb.)
 • Teknoloji boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Cumhuriyet Türkiye’sinde teknoloji alanı olarak kütüphanecilik, teknoloji-kütüphanecilik ilişkisi, kütüphanecilik teknolojileri, kütüphanecilik otomasyon sistemleri, internet, sosyal medya, yapay zekâ, nesnelerin interneti uygulamaları, çevrimiçi uygulamalar vb.)
 • Hukuksal boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Kütüphanecilik ile ilgili stratejiler, eylem planları, yasalar, yönetmelikler, yasal yetersizlikler ve sorunlar, düşünce özgürlüğü- sansür, bilgi politikaları, kütüphanecilik politikaları, kütüphanecilik etiği vb.)
 • Yönetimsel boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Sistem ve organizasyon yapıları ve sorunları, bilgi merkezlerinin yönetimi, ülke yönetiminde kütüphaneciliğe bakış ve yaklaşımlar, vb.)
 • Yapısal unsurlar ve hizmetler boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Kullanıcı, personel, bütçe, bina ve derme sorunları, teknik ve kullanıcı hizmetleri, yönetim hizmetleri, çevrimiçi hizmetler, halkla ilişkiler, hizmet politikaları, bilginin düzenlenmesi, projeler vb.)
 • Uluslararası iş birlikleri/ilişkiler boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Uluslararası projeler, iş birliği çabaları, IFLA ve diğer uluslararası mesleki kuruluşlar ile ilişkiler vb.)
 • Gelecek boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Gelecek yaklaşımları, gelecek stratejileri, sürdürülebilirlik, vb.)
 • Sivil toplum boyutuyla Türk Kütüphaneciliği (Mesleki örgütlenmeler, dernekler, sendikalar, özlük hakları mücadelesi, örgütlenme sorunları, mesleki dayanışma vb.)

Sempozyum Eş Başkanları

Ali Fuat Kartal, Türk Kütüphaneciler Derneği
Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Sempozyum Sekreteryası

Akademik Sekreterya:

Doç. Dr. Tolga Çakmak – Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, tcakmak@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Şahika Eroğlu – Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, sahikaeroglu@hacettepe.edu.tr

Yönetimsel Sekreterya:

Emre Hasan Akbayrak – Türk Kütüphaneciler Derneğiemre.akbayrak@atilim.edu.tr

 

Düzenleme Kurulu

Emre Hasan Akbayrak, Türk Kütüphaneciler Derneği
Erdinç Alaca, Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Tolga Çakmak, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Taner Beyoğlu, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü V.
Selda Arıkan Ekici, Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
Şahika Eroğlu, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Demet Işık, Dr., Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Şenol Karadeniz, Dr., Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Ali Fuat Kartal, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı
Ebru Kaya, Dr., Bilkent Üniversitesi Kütüphane Müdürü
Sebahat Keçici, TED Üniversitesi
Bülent Yılmaz, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, (Başkan)

{Not: Düzenleme kurulu listesi soyadına göre alfabetiktir.}

Özet/Bildiri Gönderimi

Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu’na bildiri veya poster ile katkı sağlamak isteyen katılımcıların çalışmalarını sempozyum web sitesinin “bildiri gönderimi” bölümünde (http://100tks.kutuphaneci.org.tr/katkilar/) yer alan yönlendirmelere uygun olarak hazırlamaları, “önemli tarihler” bölümünde (http://100tks.kutuphaneci.org.tr/onemli-tarihler/)  belirtilen tarihlerden önce bildiri yönetim sistemine (http://100tks.kutuphaneci.org.tr/bildiri/) yüklemeleri gerekmektedir. Bildiri ve posterler için ilk değerlendirme genişletilmiş özet (en az 750 sözcük) üzerinden yapılacaktır. Genişletilmiş bildiri/poster özetleri ile tam metinler Sempozyum sayfasında bulunan Bildiri/Poster Şablonuna (100tkssablon)  göre hazırlanmalıdır.

Değerlendirme sürecinde, ilan edilen şablonlara uygun olarak hazırlanmayan ya da bildiri yönetim sistemine yüklenmemiş çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

Sempozyumda sunulmak ya da sergilenmek üzere gönderilen bildiri ve poster özet/bildiri önerileri Düzenleme ve Bilim Kurulu tarafından körleme yöntemi ile değerlendirilecek olup yazarlara belirtilen tarihlerde gönderilerinin kabul edilip edilmediği hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Sempozyumda kabul edilen bildirilerin/posterlerin özetleri, Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabında, tam metinleri ise Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda elektronik olarak yayınlanacaktır.

Saygılarımızla

Share this Post