II. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi


Etkinlik Detayları


II. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi ; Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  Üsküdar Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetimi Kulübü işbirliğiyle “Şehirleşme ve Dijitalleşme Bağlamında Arşivler, Kütüphaneler ve Müzeler ” ana teması ile 05-07 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul’da Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.
 
Kongre temel olarak; Türkiye’de ve yurtdışında Bilgi ve Belge Yönetimi ve ilgili alanda eğitim ve öğretim veren üniversitelerin öğrencilerini bir araya getirerek,   bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına ve  karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak tanımak aracılığıyla, genelde bilgi profesyonelleri, özelde ise, bilgi ve belge yönetimi ve yöneticiliğini detaylı olarak analiz edebilecekleri ve tartışabilecekleri  akademik düzeyde bir platform oluşturmayı hedeflemektedir. Bununla beraber, özellikle dünyanın en önemli kültür merkezlerinden biri olan İstanbul’da yapılması düşünülen Kent/Şehir Kütüphanesi ve Müzesiyle ilgili çalışmalara, değer yaratacağı öngörüsünden hareketle, bu kültürel mirası geleceğe taşıyacak gençlerin, öğrencilerin, yaratıcı, yenilikçi ve hayata geçirilebilecek fikir, öneri ve projelerinin de konuşulup, tartışılmasına olanak tanımaktır. Bu bağlamda, kongrenin ana temasıyla ilişkili olarak, Üniversitelerin alana ve konuya ilgi duyan farklı bölümleri(Tarih, Müzecilik, Çevre ve Şehircilik, Mimarlık, Mühendislik, vb.)nin öğrencileri de katkı sağlayabilirler.
 
İlki, Bilgi ve Belge Yönetiminde Vizyoner Devrim” ana teması ile 25-27 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Kongrenin en önemli misyonu, ilkinde de olduğu üzere; gerek Türkiye, gerekse yurt dışından pek çok üniversite öğrencisinin katılacağı ‘’Dünya Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Buluşması’’ gibi çok önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak olmasıdır.
 
“Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi” kapsamında; Üniversite öğrencilerinin gözüyle, mesleki eğitimde karşılaşılan sorunların ve değerlendirmelerin tüm boyutlarıyla ele alınması öngörülmektedir. Bu bağlamda; üniversite öğrencilerinden gelen Bilgi ve Belge Yönetimi alanıyla ilgili bildiriler,  poster sunumları,  akademisyenlerden oluşan Bilim Komitesi tarafından yapılacak değerlendirme aşamasından sonra, kongre oturumlarında tartışmaya sunulacaktır. Ayrıca, Kongre süresince sergilenecek ve alanla ilgili öğrencilerin katkıda bulunacağı efemera, afiş, rozet, kupa sergileri ve el sanatları atölyeleri, öğrenciler ve katılımcılar için mesleğin farklı ve renkli yönlerini de görme ve tanıma fırsatı yaratacaktır.
 
Kongrede sunulacak bildiriler, hazırlanacak Kongre Özet Bildiri Kitapçığı ve sonrasında da, bildirilerin tam metinleri ayrıca basılacaktır.. Kongrenin heyecan verici aşamalarından birisi de; ilgili alanda yılın projesi, kütüphanesi, kütüphanecisi, kullanıcısı ve yazarı gibi kategorilerde motivasyon sağlamak amacıyla, ödüllerin verileceği bir ödül töreni gerçekleştirmektir.
Toplumumuzun bilgi ve belge yönetimi bölümünün farkındalık ve bilinç düzeyinin de yükseltilmesine katkıda bulunacağına inandığımız İstanbul’da gerçekleşecek kongremize katılımınız bizleri onurlandıracaktır.
 
Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Üsküdar Belediyesi
Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetimi Kulübü
 
1.Duyuru:11 Şubat 2016
2.Duyuru:29 Şubat 2016
3.Duyuru:8 Mart 2016
Bildiri özetlerinin gönderilmesi:8 Nisan 2016
Kabul edilen bildirilerin ilanı:15 Nisan 2016
Bildiri sunumlarının gönderilmesi:29 Nisan 2016
Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi:5 Haziran 2016
 
Share this Post