Yönetim Kurulu Üyeleri

TKD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Ali Fuat KARTAL - Başkan

 Ali Fuat KARTAL

Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Başkan

TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı

+90 312 420 75 58

kartalaf@gmail.com

1963 Kırşehir’de doğmuştur. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1987 –1998 tarihleri arasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAİ) de uzman olarak çalışmıştır. Halen TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığında Kütüphaneci olarak görev yapmaktadır. 2004-2012 yılları arasında gerçekleştirilen beş Genel Kurul’da Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı olarak seçilmiştir.

Erol GÖKDUMAN - Genel Sekreter

Erol GÖKDUMAN

Genel Sekreter

+90 312 441 73 44

egokduman@ebsco.com

1970 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü mezunu olan Erol Gökduman, 1992 Ekim ayından beri, özel bir şirketin satış bölümünde çalışmaktadır.

Emre Hasan AKBAYRAK - Genel Başkan Yardımcısı

Emre Hasan AKBAYRAK

Genel Başkan Yardımcısı

Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi

Kütüphane Müdürü

+90 312 586 84 50

emre.akbayrak@atilim.edu.tr

13 Temmuz 1968’de Samsun’da doğdu. Samsun Anadolu Lisesi’nden 1988 yılında, Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nden ise 1995 yılında mezun oldu. 1 Mart 2016’dan bu yana Atılım Üniversitesi Kütüphane direktörü olarak görev yapmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde 2015-2016 yıllarında Kurumsal İletişim Kütüphanecisi, 2006 – 2015 yıllarında Daire Başkan Yardımcısı, 2005-2006 yıllarında Süreli Yayınlar ve Elektronik Kaynaklar Birim sorumlusu ve 2001-2005 yıllarında ise referans kütüphanecisi olarak görev yaptı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi'nde Hizmet Kalitesi Ölçümü” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. 2002’den bu yana ANKOS’ta (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu), 2006’dan bu yana da TKD’de (Türk Kütüphaneciler Derneği) görev almaktadır. 2006’dan bu yana bir çok uluslararası bilimsel yayınevi danışma kurullarında yer almaktadır. 2011’den bu yana  http://bluesyemre.com/  adlı blogunda mesleki ve ilgi alanları ekseninde paylaşımlar yapmaktadır. Mesleğinin bir parçası ve ilgi alanında olmasından dolayı sosyal medyayı çok etkin kullanmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklarda yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Profesyonel mesleği ve hobileri gereği teknolojiyi çok yakından takip etmeye çalışmaktadır. Özellikle son yıllarda inanılmaz bir şekilde gelişen mobil teknolojiler alanında da çalışmaktadır.

Şahika EROĞLU - Genel Başkan Yardımcısı

Şahika EROĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

+90 312 297 82 00

sahikaeroglu@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden 2005 yılında lisans derecesini almıştır. 2008-2012 yılları arasında İçişleri Bakanlığı’nda görev yapmıştır. Aynı yıllarda İçişleri Bakanlığın’da e-Devlet Proje sorumlusu olarak görev almıştır. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde “e-Devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği,” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümündearaştırma görevlisi olan Şahika Eroğlu, aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir.

Çalışma alanları; e-devlet, açık devlet, belge yönetimi, kurumsal bilgi sistemleri, kurumsal içerik yönetimi, bilgi güvenliği, Internet sansürü, bilgi hukuku, entelektüel mülkiyet hakları.

Sanem YARDIMCI - Genel Başkan Yardımcısı

Sanem Yardımcı

Genel Başkan Yardımcısı

Goethe-Institut kütüphane müdürü

Sanem.Yardimci@istanbul.goethe.org

1978 Burdur doğumludur. 1996 yılında Ankara Anadolu Lisesinden, 2003 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını siyaset bilimi alanında Ankara Üniversitesinde "İnsan Doğa İlişkileri Ekseninde Ekolojist Hareketler: Derin Ekoloji ve Toplumsal Ekoloji" başlıklı teziyle tamamladı. Aynı alanda doktora çalışmaları halen devam ediyor. 2007-2008 yıllarında TMMOB Çevre Mühendisleri Odasında Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı. 2008'de Goethe-Institut Ankara'da kütüphaneci olarak çalışmaya başladı. Aynı kurumda bir yıl kütüphane yöneticiliği yaptı. Temmuz 2016'dan itibaren Goethe-Institut İstanbul'da kütüphane müdürü olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Ayrıntı Dergi’nin Yayın Kurulunda yer almaktadır.

Aydın İLERİ - Genel Başkan Yardımcısı

Aydın İLERİ

Genel Başkan Yardımcısı

+90 535 896 53 36

aydinileri@gmail.com

1977 yılında İstanbul Kadıköy'de doğdu.
İlk ve orta ve Lise öğrenimini istanbul Maltepe’de tamamladı.
1998 -2002 yıllarında İ.Ü Edebiyat Fak. Kütüphanecilik Anabilim Dalında Lisans 2009-2011 yıllarında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araş. Enst. Bilgi ve Belge Yön. Yüksek Lisans, Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması Koç Üniversitesinden Yüksek Lisans düzeyinde sertifika programı, Kültürel Miras ve Turizm, Yerel Yönetimler önlisans eğitimlerini Anadolu Üniversitesinde, Yeni Medya ve Gazetecilik önlisans eğitimini Atatürk Üniversitesinde tamamlamıştır.
2013-2014 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı olarak çalışmış.
2014 yılında Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Radyo Televizyon Sinema Bölümünde "Yazına Giriş" başlığında "Yaratıcı Yazma-Yaratıcı Okuma-Okuma Kültürü dersleri vermiştir.
Maltepe Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Bergama Belediyesinde yerel yönetim kültür sanat çalışmaları ve yerel yönetim kütüphaneleri alanında deneyimleri bulunmaktadır.
Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğünde kütüphaneci olarak çalışmaktadır. 
Ulusal gazetelerin kitap eklerinde kitap analizleri, eleştiri yazmakta. Kültür, kitap, edebiyat alanında köşe yazıları yazmakta. Kısa öykü, şiir, deneme türlerinde antolojilerde, ortak derlemelerde yazıları yayınlanmaktadır.
Telif hakları, fikri haklar vb. alanlarda çalışmaları bulunan Aydın İleri, Yayıncılık alanında ve Kütüphanecilik alanında İstanbul Adalet Komisyonuna bağlı olarak bilirkişi olarak görev yapmaktadır.
Okullarda, kültür merkezlerinde radyo ve TV’lerde Yayıncılık, Çocuk Edebiyatı, Okuma Kültürü, Kütüphane Kültürü vb. konularda söyleşi ve programlara katılmaktadır.
Halk Kütüphaneciliği, Okul ve Çocuk Kütüphaneleri, Yerel Yönetim Kütüphaneleri, Kent Arşivleri, Müzecilik, Kültürel Miras, Kütüphanelerde Gönüllülük, Yeşil Kütüphane vb. konular özel ilgi alanına girmektedir. Kütüphane Araştırmacısı- Kütüphane Aktivisti olarak çalışmalar yapmakta, kütüphane savunuculuğu yapmaktadır.
Yayınları: 
-Eşekle Gelen Aydınlık: Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz Kitabı 1. Baskı Mephisto Yayınları/ 2. Baskı Anfora Yayınları, 3. Baskı Kartal Belediyesi, 4. Baskı Hiperkitap.
-Çizginin Diliyle Kitap ve Kütüphane Karikatürleri/ Tudem Yayınları-TKD Ortak Yayını,
-Bisiklet Öyküleri / Yitik Ülke Yayınları.
-Atatürk’ten Çocuklar İçin Öyküler / Beni Unutmayınız /Okuryazar Yayınevi,
-Edremit'in Sebahattin Ali'si / Edremit Belediyesi
Ortak Yayınları:
-80’lerde Çocuk Olmak.
-90’lar Çocuk mu Genç mi?
-Olimpos Öyküleri.
-Tuhaf Alışkanlıklar Kitabı.
-Kedi Öyküleri.
-Kendi Sesinden Gülsuyu - Gülensu.
Erhan ERKAN- Genel Sayman

Erhan Erkan

Genel Sayman

Strateji Geliştirme Başkanlığı Kültür ve Turizm Uzmanı

erkan.erhan@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik bölümünden 1986 yılında mezun olan Erhan Erkan, 1988 yılı Aralık ayında Milli Kütüphane Başkanlığı'nda kütüphaneci olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Kütüphane sorumlusu, 1997-1998 yıllarında The British Council-Ankara Kütüphanesi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2003 yılına kadar Milli Kütüphane Başkanlığı’nda Şef, Uzman, Müdür ve Daire Başkanı kadrolarında görev yaptı. 2004 yılında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğüne, 2009 yılında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığına atandı. 2016 yılı Eylül ayından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda Kültür ve Turizm Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi'nde Başkanlık, Yönetim Kurulu üyeliği, Denetleme Kurulu üyeliği, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi Yayın Kurulu üyeliği yaptı, çeşitli çalışma gruplarında görev aldı.

Erencem KOÇ - Yönetim Kurulu Üyesi
Can UZUN - Yönetim Kurulu Üyesi

Can UZUN

Yönetim Kurulu Üyesi

email : canuzun.uk@gmail.com

2010 yılında Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Öğrenim hayatı boyunca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi kütüphanelerinde çalıştı. 2010-2013 yılları arasında Kütüphane Otomasyonu, Dijital Arşiv Sistemleri, Açık Erişim Sistemi gibi yazılım geliştiren Mikrobeta Yazılım firmasında yöneticilik yaptı. 2014-2015 yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında  Uzman olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan YLSY bursu ile Galler Aberystwyth University'den MSc Digital Curation alanında master derecesi aldı. Halen Dijital Küratörlük, Kültürel Miras, Dijital İnsani Bilimler alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

 

TKD GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Ebru KAYA
Nermin ÇAKMAK
Tuncer ACAR

Tuncer ACAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

TKD DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Bülent YILMAZ 

Prof. Dr. Bülent YILMAZ 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü  

Ümit KONYA

Ümit KONYA

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Didar BAYIR

Didar BAYIR

Doğan ATILGAN
Umut AL

 

TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ DERGİSİ YAYIN KURULU ÜYELERİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
 • Dr. Mehmet Tayfun Gülle - Ekonomi Bakanlığı
Editörler
 • Süreyya Çankırı, İstanbul Üniversitesi
 • Güleda Doğan, Hacettepe Üniversitesi
 • Zehra Taşkın, Hacettepe Üniversitesi
 • İpek Şencan, Hacettepe Üniversitesi
 • Müge Akbulut, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Fatih Canata, İstanbul Üniversitesi
 • Çağdaş Çapkın, İstanbul Üniversitesi
Editör Yardımcıları
 • F. Meriç Dirik, Online Bilgi Hizmetleri A.Ş
 • Aldo Pirola, Milano Municipality Library Services
 • Ali Taş, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Sara Yontan Musnik, Bibliotheque National de France
 • Kardelen Aktaş, Hacettepe Üniversitesi
Danışman
 • Umut Al, Hacettepe Üniversitesi