Yönetim Kurulu Üyeleri

TKD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Ali Fuat KARTAL - Başkan

 Ali Fuat KARTAL

Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Başkan

TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı

+90 312 420 75 58

kartalaf@gmail.com

1963 Kırşehir’de doğmuştur. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1987 –1998 tarihleri arasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAİ) de uzman olarak çalışmıştır. Halen TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığında Kütüphaneci olarak görev yapmaktadır. 2004-2012 yılları arasında gerçekleştirilen beş Genel Kurul’da Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı olarak seçilmiştir.

Erol GÖKDUMAN - Genel Sekreter

Erol GÖKDUMAN

Genel Sekreter

+90 312 441 73 44

egokduman@ebsco.com

1970 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü mezunu olan Erol Gökduman, 1992 Ekim ayından beri, özel bir şirketin satış bölümünde çalışmaktadır.

Emre Hasan AKBAYRAK - Genel Başkan Yardımcısı

Emre Hasan AKBAYRAK

Genel Başkan Yardımcısı

Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi

Kütüphane Müdürü

+90 312 586 84 50

emre.akbayrak@atilim.edu.tr

13 Temmuz 1968’de Samsun’da doğdu. Samsun Anadolu Lisesi’nden 1988 yılında, Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nden ise 1995 yılında mezun oldu. 1 Mart 2016’dan bu yana Atılım Üniversitesi Kütüphane direktörü olarak görev yapmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde 2015-2016 yıllarında Kurumsal İletişim Kütüphanecisi, 2006 – 2015 yıllarında Daire Başkan Yardımcısı, 2005-2006 yıllarında Süreli Yayınlar ve Elektronik Kaynaklar Birim sorumlusu ve 2001-2005 yıllarında ise referans kütüphanecisi olarak görev yaptı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi'nde Hizmet Kalitesi Ölçümü” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. 2002’den bu yana ANKOS’ta (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu), 2006’dan bu yana da TKD’de (Türk Kütüphaneciler Derneği) görev almaktadır. 2006’dan bu yana bir çok uluslararası bilimsel yayınevi danışma kurullarında yer almaktadır. 2011’den bu yana  http://bluesyemre.com/  adlı blogunda mesleki ve ilgi alanları ekseninde paylaşımlar yapmaktadır. Mesleğinin bir parçası ve ilgi alanında olmasından dolayı sosyal medyayı çok etkin kullanmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklarda yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Profesyonel mesleği ve hobileri gereği teknolojiyi çok yakından takip etmeye çalışmaktadır. Özellikle son yıllarda inanılmaz bir şekilde gelişen mobil teknolojiler alanında da çalışmaktadır.

Şahika EROĞLU - Genel Başkan Yardımcısı

Şahika EROĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

+90 312 297 82 00

sahikaeroglu@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden 2005 yılında lisans derecesini almıştır. 2008-2012 yılları arasında İçişleri Bakanlığı’nda görev yapmıştır. Aynı yıllarda İçişleri Bakanlığın’da e-Devlet Proje sorumlusu olarak görev almıştır. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde “e-Devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği,” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümündearaştırma görevlisi olan Şahika Eroğlu, aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir.

Çalışma alanları; e-devlet, açık devlet, belge yönetimi, kurumsal bilgi sistemleri, kurumsal içerik yönetimi, bilgi güvenliği, Internet sansürü, bilgi hukuku, entelektüel mülkiyet hakları.

Sanem YARDIMCI - Genel Başkan Yardımcısı

Sanem Yardımcı

Genel Başkan Yardımcısı

Goethe-Institut kütüphane müdürü

Sanem.Yardimci@istanbul.goethe.org

1978 Burdur doğumludur. 1996 yılında Ankara Anadolu Lisesinden, 2003 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını siyaset bilimi alanında Ankara Üniversitesinde "İnsan Doğa İlişkileri Ekseninde Ekolojist Hareketler: Derin Ekoloji ve Toplumsal Ekoloji" başlıklı teziyle tamamladı. Aynı alanda doktora çalışmaları halen devam ediyor. 2007-2008 yıllarında TMMOB Çevre Mühendisleri Odasında Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı. 2008'de Goethe-Institut Ankara'da kütüphaneci olarak çalışmaya başladı. Aynı kurumda bir yıl kütüphane yöneticiliği yaptı. Temmuz 2016'dan itibaren Goethe-Institut İstanbul'da kütüphane müdürü olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Ayrıntı Dergi’nin Yayın Kurulunda yer almaktadır.

Duygu PAÇALI - Dış İlişkilerden Sorumlu Üye

 

Duygu PAÇALI

 Dış İlişkilerden Sorumlu Üye

Serihan GÜNER - Genel Sayman

Serihan GÜNER

Genel Sayman

Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü, Kütüphaneci

Erencem KOÇ - Halkla İlişkilerden Sorumlu Üye
Can UZUN - Projelerden ve Bilimsel Etkinliklerden Sorumlu Üye

Can UZUN

Projelerden ve Bilimsel Etkinliklerden Sorumlu Üye

email : canuzun.uk@gmail.com

2010 yılında Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Öğrenim hayatı boyunca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi kütüphanelerinde çalıştı. 2010-2013 yılları arasında Kütüphane Otomasyonu, Dijital Arşiv Sistemleri, Açık Erişim Sistemi gibi yazılım geliştiren Mikrobeta Yazılım firmasında yöneticilik yaptı. 2014-2015 yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında  Uzman olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan YLSY bursu ile Galler Aberystwyth University'den MSc Digital Curation alanında master derecesi aldı. Halen Dijital Küratörlük, Kültürel Miras, Dijital İnsani Bilimler alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

 

TKD GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Ertuğrul ÇİMEN
Fatih KUMSEL
Erhan ERKAN

 

TKD DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Bülent YILMAZ 

Prof. Dr. Bülent YILMAZ 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü  

Prof. Dr. Doğan ATILGAN
Prof. Dr. Umut AL
Dr. Ebru KAYA
Prof. Dr. Ümit KONYA

Ümit KONYA

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 

TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ DERGİSİ YAYIN KURULU ÜYELERİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
  • Doç. Dr. Tolga ÇAKMAK, Hacettepe Üniversitesi
Editörler
Editör Yardımcıları
  • F. Meriç Dirik, Online Bilgi Hizmetleri A.Ş
  • Aldo Pirola, Milano Municipality Library Services
  • Ali Taş, Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Sara Yontan Musnik, Bibliotheque National de France
  • Kardelen Aktaş, Hacettepe Üniversitesi
  • Rahmi Akkılık
Danışman
  • Dr. Tayfun Gülle