Her şeye rağmen okuyorum

5-6 Temmuz 2017 tarihlerinde, dünyadaki tüm kütüphane derneklerinin bağlı bulunduğu Federasyon; IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) tarafından organize edilen ve Madrid’de gerçekleştirilen IFLA Global Vision Regional Workshop Europe (2030 Global Vision) https://globalvision.ifla.org/ adlı Çalıştay’da ana tema; kütüphanelerin 2030 ve sonrasındaki global vizyonları ve yeni rolleri olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda dünyadaki tüm kütüphane derneklerinin savunuculuk ve farkındalık çalışmaları yapması kararı alınmıştır. Biz de Türk Kütüphaneciler Derneği olarak bu çalışmaları ülkemizde gerçekleştirmek üzere bir dizi etkinlik planlaması yapmaktayız. Bunlardan birisi de “Her şeye rağmen okuyorum”… Ülkemizde ihtiyaç listemizde 235. sırada bulunan kitap okuma aktivitesi üzerine bir farkındalık çalışması… Bu bağlamda farklı kesimlerden kitap okuyanların fotoğraflarından bir seçki oluşturduk. Projeye destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız…