Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Başkanları/Temsilcileri Toplantısı – 9 Haziran 2017

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Başkanları/Temsilcileri Toplantısı – 9 Haziran 2017

Değerli Meslektaşlar,
Halen etkin olarak eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Başkanları/Temsilcileri 9 Haziran 2017 Cuma günü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün ev sahipliğinde toplanmışlardır.

Toplantıda Türkiye’de BBY eğitiminin ortak sorunları, değişme eğilimleri, Bölümlerarası iletişim ve işbirliği olanaklarının artırılması, tüm Bölümler tarafından ortak tavır alınması gereken konular ve durumlar, alandaki uygulama sorunları, bu toplantı ve işbirliğinin ileriye taşınması gibi konular ele alınıp tartışılmıştır.

Toplantı katılımcıları şunlardır:

Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu, Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Tülay Fenerci, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuz İcimsoy, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Polat, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Sağsan, Yakın Doğu Üniversitesi
Doç. Dr. Ümit Konya, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Dündar Ali Kılıç, Erzurum Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter, Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Haydar Yalçın, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Didar Bayır, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Malik Yılmaz, Erzurum Atatürk Üniversitesi,
Ali Fuat Kartal, Türk Kütüphaneciler Derneği (Talebi üzerine
gözlemci olarak)

Toplantıya tüm Bölümlerimizin katılması son derece olumlu bir durum olarak değerlendirilmiştir.

Toplantı sonucunda;

• Tüm Bölümlerin imzası ile BBY Bölümleri ve BBY eğitimine ilişkin sorunlar, çözüm önerileri ve talepleri üzerine bir değerlendirme yazısı yazılarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi;
• Bölümler arası işbirliği ve iletişimin kurumsal bir yapıya
dönüştürülmesi için çalışmalar yapılması ve teknik altyapısının hazırlanması;
• Bölümler arası ortak bir yüksek lisans-doktora tezleri veri tabanı oluşturulması;
• Bölümler arası ortak bir web tabanlı portalın oluşturulması
çalışmalarına başlanması;
• Bundan sonraki toplantıların bir bölümünün BBY eğitimine ilişkin güncel konulara yönelik hazırlıklı akademik bir tartışmaya ayrılması;
• Bölümler arasında BBY eğitimini ilgilendiren güncel iletişim ve paylaşımların oluşturulacak bir “grup haberleşme ağı” ile
gerçekleştirilmesi;
• Bölümler arası toplantıların yılda bir kez olarak başlanması ancak gerekirse yılda ikiye çıkarılması;
• BBY Bölümlerinin mesleğimizi icra eden tüm kurumlar ve ilgili mesleki sivil toplum kuruluşları (STK) ile işbirliklerini geliştirmesi;
• Bölümler arasında başlatılan bu girişimin sürdürülmesi ve gelecek toplantının Erzurum Atatürk Üniversitesi BBY Bölümü ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılmıştır.
Bilgilerinize saygılarımızla sunulur.

Prof. Dr. Bülent Yılmaz
BBY Bölümleri adına

Share this Post

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.